Στα πλαίσια λειτουργίας του το Γραφείο Διαμεσολάβησης προέβη στην έκδοση του Οδηγού Εργαστηρίων (Ελληνικός και Ξενόγλωσσος) που σκοπό έχει να συντελέσει στην ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην ακαδημαϊκή έρευνα, παρουσιάζοντας με συνοπτικό τρόπο το προφίλ των εργαστηρίων του Ιδρύματος, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα κύρια αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχουν καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τον οδηγό εργαστηρίων.