Στην ενότητα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης πατεντών, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ίδρυσης εταιρειών έντασης γνώσης καθώς και διαπίστευσης και διασφάλισης ποιότητας.