Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. (Βιογραφικό σημείωμα)

Στελέχη Προγουμένων Ετών

 • Μπακατσάκη Μαρία
 • Πετραντωνάκη Μαρία
 • Κουμάκης Νεκτάριος
 • Ξιφαράς Κωνσταντίνος
 • Παπαδάκης Κωνσταντίνος
 • Σταμπουλή Μαρία
 • Χριστίνα Σερίφη
 • Τουρνάκη Σταυρούλα

 Τωρινά Στελέχη 

 • Πετραντωνάκη Μαρία (Συνεργάτης ΚΚΚ)
 • Δελιάς Παύλος (Συνεργάτης ΚΚΚ)
 • Λακιωτάκη Κλεάνθη (Συνεργάτης ΚΚΚ)
 • Μπαζδάνης Γιώργος (Συνεργάτης ΚΚΚ)