Στην ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους όπου μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφόρηση σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, για τρέχουσες προκηρύξεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ.