Στα πλαίσια λειτουργίας του το Γραφείο Διαμεσολάβησης προέβη στην έκδοση του Οδηγού Εργαστηρίων (Ελληνικός και Ξενόγλωσσος) που σκοπό έχει να συντελέσει στην ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην ακαδημαϊκή έρευνα, παρουσιάζοντας με συνοπτικό τρόπο το προφίλ των εργαστηρίων του Ιδρύματος, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα κύρια αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχουν καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Παράλληλα το Γραφείο Διαμεσολάβησης προχώρησε στην έκδοση του Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας με σκοπό να συνοψίσει το πολυδαίδαλο νομοθετικό και σημειολογικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και καθοδήγησης για τους ερευνητές του Ιδρύματος και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο στις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει. 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης επιμελήθηκε την έκδοση τρίπτυχων φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων για εκδηλώσεις και ημερίδες με στόχο τη διάδοση των υπηρεσιών του ιδίου καθώς και διαφόρων εργαστηρίων του Ιδρύματος. Επίσης, πρόβαλε με επιλεγμένες καταχωρήσεις στον τύπο τις υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει η ακαδημαϊκή κοινότητα  του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.