Οι παραγωγικοί φορείς μέσω του Γραφείου Διαμεσολάβησης μπορούν να:

  • αξιοποιήσουν  ερευνητικά αποτελέσματα και προϊόντα  που  θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
  • μάθουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την έρευνα  και να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις 
  • συνάψουν συμβάσεις συνεργασίας με τους ερευνητές του Ιδρύματος για τη μεταφορά και διάθεση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας
  • ενημερωθούν πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας και να εμπνευστούν από επιτυχημένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές
  • πληροφορηθούν για χρηματοδοτικά προγράμματα και ευκαιρίες επένδυσης
  • ζητήσουν συμβουλές για την κατοχύρωση βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων
  • συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ημερίδες

Σύνδεσμοι ιστοσελίδων προσφερόμενων υπηρεσιών για Παραγωγικούς Φορείς